הציונות: מאסף לתולדות התנועה הציונית והישוב היהודי בארץ-ישראל

סימול הספר : צ- 1196/ 16

שם מחבר הספר: שביט יעקב, עורך
מוציא לאור: אוניברסיטת תל-אביב
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1991
שנת ההוצאה העברית: תשנב
שפה: עברית
הערות: כרך ט"ז. שער נוסף ותמצית המאמרים באנגלית.

תוכן

בין המאמרים:
משה הלוי, דרכו של מאקס נורדאו אל הציונות.
המאמר עוסק ביחסים בין נורדאו להרצל והמעבר של נורדאו לציונות
על רקע המשבר האינטלקטואלי בשלהי המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20.
רוני שטאובר, ועדת העזרה וההצלה והמנהיגות הציונית בבודפשט ערב
הכיבוש הגרמני.
המאמר עוסק בנסיונות להצלת יהודי הונגריה בין היתר על-ידי קסטנר.
שלומית אליאש, מסמבל עד גילגיל פרשת הנדודים של עצורי אצ"ל
ולח"י במחנות מעצר בריטיים באפריקה.
המאמר עוסק בגולי אפריקה ובמחנות המעצר באריתראה, קרתגו (סודן),
סמבל וגילגיל (קניה).
עמנואל מלצר, דיווחי הקונסול הכללי הפולני בירושלים, בשנים
1939-1937.
במאמר יש 4 דוחות של הקונסול הפולני ויטולד הוליאנצקי המתייחס
בין היתר לחילוקי הדעות בין האצ"ל לבין הצ"ח ולשיחותיו עם
ז'בוטינסקי.