הציונות: מאסף לתולדות התנועה הציונית והישוב היהודי בארץ- ישראל

סימול הספר : צ- 1196/ 13

שם מחבר הספר: מינץ מתתיהו, עורך
מוציא לאור: אוניברסיטת תל-אביב
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1988
שנת ההוצאה העברית: תשמח
שפה: עברית
הערות: כרך י"ג. שער נוסף ותמצית המאמרים באנגלית.

תוכן

בין המאמרים:
יהושע פרוינדליך, פרשת חקירתה ומסקנותיה של ועדת אונסקו"פ
בארץ ישראל 1947
במאמר יש התייחסות לעמדת הרביזיוניסטים כלפי המלצות הועדה.
מתתיהו מינץ, הקונצפציה ההיסטורית: לבירור עמדתו הפוליטית
והציונית של דוד בן גוריון בעת מלחמת העולם הראשונה -
לפני מתן הצהרת בלפור.
במאמר נכללת גם עמדת בן-גוריון כלפי מאמצי טרומפלדור וז'בוטינסקי
לגיוס יוצאי רוסיה לצד בעלות הברית נגד תורכיה.
מנחם קאופמן, הציונות בארצות הברית - מפרוץ המלחמה באירופה
ועד ההתקפה על פרל הרבור.
המאמר כולל גם את פעילות הרביזיוניסטים בארצות הברית.
רוני שטאובר, הוויכוח הפוליטי על משפט קסטנר על-פי העתונות
המפלגתית
המאמר כולל גם את עמדת חרות ושמואל תמיר.