אלטלנה.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 111

שם המחבר: ארמוני דב
שנה לועזית: 1986
שם המוסד : אין
סוג עבודת המחקר: תסריט

תוכן

תקציר מורחב לתסריט, לסרט עלילתי באורך מלא.