פיצוץ מלון המלך דוד.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 109

שם המחבר: בן-יוסף יהודה
שנה לועזית: 1984
שם המוסד : אוניברסיטת תל-אביב
סוג עבודת המחקר: לא מוגדר

תוכן

הרקע והסיבות לפיצוץ מלון המלך דוד. המבצע עצמו - תכנון, ארגון,
ביצוע ותוצאות. תגובת הבריטים, ההגנה, האצ"ל, העתונות והישוב
בארץ וארצות-הברית על הפיצוץ. המבצע ויחסי האצ"ל וההגנה בתנועת
המרי.