תנועת מחתרת בחברה סקטוריאלית - דיוקן חברתי של לוחמי חרות ישראל.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 108

שם המחבר: רזניק שלמה
שנה לועזית: 1986
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: עבודת גמר למ.א

תוכן

לח"י כתנועה בינסקטוריאלית על רקע החברה הישובית הסקטוריאלית.
המחקר מתבסס על נתונים ביוגרפיים שהושגו בין היתר בעזרת שאלונים.
דיוקן חברתי של לוחמי לח"י: נתונים דמוגרפים, מאפינים סוציו-
אקונומיים ומוצאם הסקטוריאלי של חברי לח"י.
הדיוקן החברתי והמבנה הארגוני של האצ"ל בישראל בשנים 1942-1940
בהשוואה לזה של האצ"ל. יחסי לח"י עם האצ"ל והרביזיוניסטים,
השלטון הבריטי, תנועת הפועלים וההגנה.
לח"י בשנים 1945-1942: דיוקן חברתי של המגויסים, היחסים הפנימיים
ויחסי לח"י עם האצ"ל, הגוש האזרחי, תנועת הפועלים וההגנה.
מ-1945 ועד להקמת מפלגת הלוחמים ב-1948: הדיוקן החברתי של
המגויסים, המבנה הארגוני, והמדיניות הפוליטית - הסזון, הסכם לח"י
-אצ"ל, תנועת המרי, תעמולה, טקטיקה ושינוי אידאולוגי.
טבלאות וסטטיסטיקות שונות בקשר לנושאים שנבדקו בעבודה.