בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין, התכתבות עם הורביץ הארי

28.05.1953 - 03.05.1973

סימול התיק : פ 20 - 9/ 19

שייך לארכיון: בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין
סוג התאריך:

תוכן

התכתבות בנושא הבחירות לכנסת בא"י, פעילות ברית הצה"ר בדרום
אפריקה, עבודת הסברה לשם הקמת מרכז ז'בוטינסקי, התפטרות מנחם
בגין מראשות תנועת החרות.