מימין לשמאל: יצחק ילין, יעקב פרויליך ויוסף פעמוני, מצדיעים על מגרש מכבי בעיר תל-אביב.

סימול התצלום : תצ- 6320

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 01/01/1933
סוג התאריך: שנה נכונה

קבצים מצורפים

מילות מפתח