מסדר - חניכי בית הספר למדריכים של בית"ר ארץ-ישראל - אתר ההנצחה, תל-חי. עומדים משמאל לימין: ירמיהו הלפרין, אבא זליבנסקי, משה רוזנברג, יוסף דוקלר, בנימין לבונטין, משה מטסובסקי, ריה אביבי.

סימול התצלום : תצ- 6316

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 24/03/1929
סוג התאריך: מדויק

קבצים מצורפים

מילות מפתח