ז'בוטינסקי והבעיה הלאומית הערבית.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 98

שם המחבר: בן-יהודה נורית
שנה לועזית: 1983
שם המוסד : האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי החברה
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

יחסו של זאב ז'בוטינסקי לערבים ולמזרח מבחינה תרבותית. גישתו
ללאומיות הערבית בכלל ולערביי ארץ-ישראל בפרט. קיר הברזל.
התפתחות רעיון הטרנספר אצל ז'בוטינסקי.