הארכיון שהוטמן בכד - שרידי ארכיונו של אברהם שטרן - יאיר סידור, רישום ופרסום תעודות נבחרות.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 100

שם המחבר: שטרן אמירה
שנה לועזית: 1984
שם המוסד : האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי החברה
סוג עבודת המחקר: עבודת גמר למ.א

תוכן

מיון, סידור לתיקים ורישום התעודות של האצ"ל והאצ"ל בישראל
שהוטמנו בכד על ידי אברהם שטרן (יאיר). רשימת התיקים ותוכנם.
מפתח אלפביתי של שמות אישים, כינויים, ארגונים, מוסדות ומקומות
שבהם דנים המסמכים.
פרסום תעודות נבחרות - לפי נושאים כשלכל נושא מבוא היסטורי:
היחסים בין ההגנה הלאומית (הגנה ב') וההגנה, התנועה
הרביזיוניסטית ומפלגות הפועלים בפולין וארץ-ישראל, האצ"ל וההגנה,
האצ"ל והבריטים, האצ"ל והתנועה הרביזיוניסטית. נוסחים של עיקרי
התחיה. הדי הפילוג - יחס האצ"ל לאצ"ל בישראל.