Przezylem!

סימול הספר : ש- 1615

שם מחבר הספר: Eisner Jack
מוציא לאור: KRAJOWA AGENCJA WYDAWNICZA
מקום ההוצאה: Warszawa
שנת ההוצאה הלועזית: 1988
שפה: פולנית
איורים: איורים

תוכן

נשארתי בחיים.
תולדות חייו ומשפחתו של ג'ק אייזנר (יאצק), חבר בית"ר פולין, שהשתתף במרד גטו ורשה בארגון צבאי יהודי (זז"וו), בתנועת ההתנגדות הפולנית וברדיפת פושעי מלחמה לאחר סוף מלחמת העולם השניה.