בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין, התכתבות עם מזכירות הכנסת וחברי כנסת

22.10.1952 - 21.12.1976

סימול התיק : פ 20 - 4/ 1

שייך לארכיון: בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין
סוג התאריך:

תוכן

התכתבות עם: נחום לוין, משה קול, מאיר יערי, שבתי שיכמן, פנחס
רוזן, צבי צימרמן, אברהם כץ ויוסף קרמרמן.
נושאים עיקריים: הרכבת הנהלת תנועת החרות, הקמת ועד צבורי להשלמת
בניית מצודת זאב, בקשות אישיות, התפטרות מנחם בגין מראשות תנועת
החרות, בעיות ההשכלה הגבוהה.
הודעות מזכירות הכנסת בענינים מינהליים.
הצעת חוק שהוגשה ע"י מנחם בגין לפיזור הכנסת השביעית.
הצעות לסדר היום בנושא: המשמעויות הצבוריות של דו"ח ועדת ויתקון
בענין נתיבי נפט (הוגשה ע"י יצחק קלינגהופר), חילול בית התפילה
והשמדת ספרי התורה במערת המכפלה והמצב בחברון, חילול קדשי ישראל
וההתפרעויות בחברון, הבטחת זכות התפילה ובטחון המתפללים במערת
המכפלה. הדיון בכנסת בהודעת ההתפטרות של ראש הממשלה, יצחק רבין.
רשימת דיונים בפגרה, הצעות לסדר היום, הצעות חוק והצעות אי אמון.
הצעת סיכום לדיון בנושא הטלת כופר תעודה על שבי ציון מברה"מ.
הצעות סיעת גח"ל, הרשימה הממלכתית והמרכז החופשי לאי אמון
בממשלה. שאילתא של מנחם בגין אל גולדה מאיר לגבי עמדתה כלפי
הצעת הקמת מדינה פלשתינית בא"י המערבית.