בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין, התכתבות עם מפלגות שונות בישראל

27.03.1961 - 13.03.1974

סימול התיק : פ 20 - 3/ 3

שייך לארכיון: בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין
סוג התאריך:

תוכן

התכתבות עם הליברלים העצמאיים, הליגה להגנה יהודית בארץ ישראל,
המשטר החדש בישראל, הסתדרות אגודת ישראל והעולם הזה - כח חדש.
נושאים עיקריים: הזמנות לכנסים וארועים, קריאה לסיעת תנועת החרות
בכנסת לדרוש הסגרה של פושעי המלחמה הנאצים, הקמת הכפר נס עמים,
פניית אורי אבנרי למנחם בגין לגבי הצעת החוק לשינוי חישוב
המנדטים בכנסת.