בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין, התכתבות עם המפלגה הליברלית

14.02.1958 - 26.04.1976

סימול התיק : פ 20 - 3/ 2

שייך לארכיון: בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין
סוג התאריך:

תוכן

נושאים עיקריים: הזמנת מנחם בגין להרצאות, פניית מנחם בגין בשם
תנועת החרות אל חברי הכנסת פנחס רוזן ופרץ ברנשטיין לפתוח במו"מ
על הקמת גוף פרלמנטרי משותף לתנועת החרות ולמפלגה הליברלית
ופנייה נוספת ארבע שנים אח"כ, בקשה מפרץ ברנשטיין להשתתף בועד
הצבורי שיפקח על השלמת בניית מצודת זאב, מכתב וקטעי עתונות לגבי
מתקפת מפא"י על קול ישראל, החלטות ישיבת הסיכום של הנהלת המפלגה
הליברלית לגבי מצב תנועת החרות וגח"ל, החלטת פירוק סיעת גח"ל
בעיריית ירושלים וניסיון לגשר בין הצדדים.