התפיסה החברתית של ז'בוטינסקי בא"י. 1940-1925.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 99

שם המחבר: ניב מנחם
שנה לועזית: 1984
שם המוסד : אוניברסיטת תל-אביב
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

הגדרת ומשמעות האוטופיה במחשבתו של זאב ז'בוטינסקי. השפעת רעיון
האינדיבידואליזם על השקפת עולמו. השפעת התנ"ך על תפיסתו
החברתית. הביקורת של תנועת הפועלים על תפיסתו החברתית.