דיר יאסין.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 96

שם המחבר: טאובר אליעזר
שנה לועזית: 1984
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

סקירת הרקע לכיבוש דיר יאסין. יחסי ההגנה, האצ"ל ולח"י בירושלים.
ההכנות לפעולה. כיבוש הכפר. הויכוח לגבי גורל תושבי הכפר:
גירסאות האצ"ל ולח"י, ההגנה, הבריטים והערבים. תגובת גורמים אלו
והסוכנות היהודית והעיתונות העברית על המאורע. תוצאות הפעולה
והשלכותיה.