בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין, התכתבות עם סניפי גח"ל

21.05.1965 - 02.09.1970

סימול התיק : פ 20 - 2/ 16

שייך לארכיון: בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין
סוג התאריך:

תוכן

נושאים עיקריים: הזמנות לאסיפות, הכנות לבחירות לכנסת, בקשות
סניפים לייצוג במרכז, עניני ארגון ומינהלה, פרשת פרישת מנחם
בגין מראשות התנועה בשל הסכסוך עם שמואל תמיר, אפליית חברי גח"ל
במקומות העבודה בפרדס חנה, בקשות להקצבת כספים.