יחסי הגומלין בין המסורת הפוליטית היהודית ובין המחתרות היהודיות בארץ-ישראל בתקופת המנדט.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 95

שם המחבר: שצברגר הילדה
שנה לועזית: 1984
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: עבודת גמר למ.א

תוכן

גישת ההלכה היהודית בשאלת הציות למוסדות שלטוניים. השימוש שעשו
ההגנה, האצ"ל ולח"י במסורת הפוליטית היהודית הזו להצדקת מעשיהן
ומדיניותן - היחס לשלטון הבריטי והכפיפות למוסדות הישוב. השימוש
שעשו המחתרות בהיסטוריה הפוליטית היהודית.
יחס הציבור הדתי לפעולת המחתרות: יחס החרדים לציונות ולמחתרות.
גישת הדתיים הציוניים - תנועת המזרחי בארגון ב' ובהגנה ויחסה
לאצ"ל וללח"י לעומת תנועת הנוער ברית החשמונאים.