הצה"ר בארץ-ישראל בשנות המאבק 1948-1944.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 94

שם המחבר: רוחין הדס
שנה לועזית: 1984
שם המוסד : אוניברסיטת תל-אביב
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

היחסים בין האצ"ל והצה"ר מהכרזת המרד ועד להכרזה על הקמת המדינה
והקמת תנועת החרות. הזיקה האידאולוגית בין שני הגופים והשוואת
יחסם להסתדרות הציונית ומוסדות הישוב, לבריטים, לערבים ולדרכי
המאבק והטרור. הקשרים הלא-פורמליים בין האצ"ל והצה"ר בתקופה.
יחס הישוב והבריטים לשני הגופים.