לאומיות, סוציאליזם וליברליזם בהגותו של אב"א אחימאיר.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 92

שם המחבר: רובינשטיין אשר
שנה לועזית: 1979
שם המוסד : האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי החברה
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

הרקע להצטרפותו של אב"א אחימאיר להפועל הצעיר עם עליתו ארצה.
תפישתו הלאומית ויחסו לציונות. יחסו לציונות הסוציאליסטית,
לבריטים ולמסורת הליברלית.
נספחים: ציוני דרך בחיי אחימאיר בשנים 1933-1897. רשימת פסבדונים
בהם השתמש.