רביזיוניזם והתישבות חקלאית.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 91

שם המחבר: קוצר נעמי
שנה לועזית: 1983
שם המוסד : אוניברסיטת תל-אביב
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

היחס האידאולוגי להתיישבות חקלאית בתנועה הרביזיוניסטית: גישתו
של זאב ז'בוטינסקי. גישות המכסימליסטים, המתונים והאקטיביסטים
בצה"ר ארץ-ישראל. השפעת רעיונותיו של זליג סוסקין על המחשבה
הרביזיוניסטית בתחום ההתיישבות החקלאית. היחס להתיישבות חקלאית
בבית"ר - קבוצת מנורה, פלוגת ראש-פינה, בית"ר ארץ-ישראל, בית"ר
פולין, בית"ר העולמית, פלוגות הגיוס.
התיישבויות ונסיונות התיישבות של בית"ר ויחס התנועה לכך.