בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין, התכתבות עם ארגונים ומוסדות של התנועה הלאומית

13.07.1948 - 20.09.1973

סימול התיק : פ 20 - 2/ 14

שייך לארכיון: בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין
סוג התאריך:

תוכן

התכתבות עם: ארגון עצורי לטרון, ברית חיילי אצ"ל, הועד האמריקאי
למען ארץ ישראל חופשית, הועד לשחרור האומה בארה"ב, הועדה היוזמת
למפגש 38 אסירי משמר הירדן, הלשכה ללוחם ולחייל, המדרשה הלאומית
ע"ש אריה בן אליעזר, המפעל להשלמת בית ז'בוטינסקי, ועד עובדי
המצודה, חבר הנאמנים לאחוזת קבר ז'בוטינסקי, חוג יוצאי הצה"ר -
בית"ר רומניה, מסדר ע"ש נורדאו, מסדר ע"ש זאב ז'בוטינסקי, קרן
תל-חי, של"ח.
נושאים עיקריים: פעולות הנצחה, הזמנות לארועים, עניני ארגון
ומינהלה, הפעילות הרביזיוניסטית בארצות הברית, צירוף נציגי
חיילים לועד המרכזי, הקמת מחלקת הדרכה לחייל המשוחרר, תכנית
הלימודים של המדרשה הלאומית ע"ש אריה בן אליעזר, הצעה לחוברת
בנושא ביקורת על ממשלת המערך, בקשות אישיות, איסוף כספים ע"י
קרן תל-חי.