התנועה הרביזיוניסטית ובית"ר בתוניסיה 1939-1926.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 90

שם המחבר: סעדון חיים
שנה לועזית: 1983
שם המוסד : האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי החברה
סוג עבודת המחקר: עבודת גמר למ.א

תוכן

הפעילות הציונית בתוניסיה 1926-1920. התנועה הרביזיוניסטית
בתוניסיה 1939-1926. בית"ר בתוניסיה 1939-1931. יחסי התנועה
הרביזיוניסטית עם השומר הצעיר ועם הקהילה היהודית.