בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין, התכתבות עם הסיעה הלאומית תכלת לבן בהסתדרות הכללית

12.02.1962 - 26.11.1970

סימול התיק : פ 20 - 2/ 13

שייך לארכיון: בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין
סוג התאריך:

תוכן

נושאים עיקריים: החלטות הכנס של פעילי ויוזמי הקמת הסיעה
בהסתדרות הכללית ותגובת מנחם בגין עליהן, בקשות להיפגש עם מנחם
בגין, בעיות סיעת תכלת לבן בסניפים, ניהול המו"מ עם הליברלים,
תוצאות הבחירות לועידת ההסתדרות העשירית, הועידה החקלאית וועידת
הפועלות, עניני בחירות להסתדרות, ההחלטות שהתקבלו בסימפוזיון של
סיעת תכלת לבן מיום 1.12.1965, עניני ארגון ומינהלה, בקשות סיוע
כספי, אי סדרים במערכת הבחירות להסתדרות המורים, הזמנות לפגישות
ואסיפות של סיעת תכלת לבן, חלוקת התפקידים במזכירות סיעת תכלת
לבן מיום 22.3.1967.

מילות מפתח