בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין, התכתבות עם מוסדות הסתדרות העובדים הלאומית

22.07.1953 - 11.08.1966

סימול התיק : פ 20 - 2/ 12

שייך לארכיון: בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין
סוג התאריך:

תוכן

נושאים עיקריים: בקשות אישיות, החלטות המועצה הארצית הראשונה של
חברי תנועת החרות בהסתדרות הכללית, הזמנת מנחם בגין לישיבות
וארועים, עניני ארגון ומינהלה, תלונות על אפליית חברי הסתדרות
עובדים לאומית בלשכות העבודה, עניני כספים.