העפלה המאורגנת על ידי שליחי הצ"ח - בפיקוחה ובלעדיו. (פרק מספר - ההעפלה המאורגנת בנתיבי הים)

סימול עבודת המחקר : כ8 - 89

שם המחבר: אבנרי אריה ל.
שנה לועזית: 1983
שם המוסד : מכון טבנקין.
סוג עבודת המחקר: לא מוגדר

תוכן

נסיונות הצ"ח לארגן עליה בלתי ליגלית לארץ-ישראל. עלית אף על פי.
הקמת מרכז העליה בלונדון. היחסים הפנימיים בתנועה הרביזיוניסטית
ויחסי התנועה עם ההסתדרות הציונית והסוכנות היהודית, על רקע
ההעפלה.
סיפורן של האניות: וונדה, אוניון, דראגא א' ו-ב', אלי, ג'יפו א'
ו-ב', דלפא, קאטינא, אסתיר, פאריטא, נעמי יוליה, סאקאריה ופנצ'ו.
העפלה פרטית על ידי עסקנים שהוצאו מהצ"ח: האניות אגיו דזוני,
אגיוס ניקולאוס ורים והאניות שהובאו על ידי ז'אן ארון ואברהם
סטבסקי.