בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין, התכתבות עם סניפי תנועת החרות בחיפה

26.07.1948 - 10.03.1971

סימול התיק : פ 20 - 2/ 9

שייך לארכיון: בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין
סוג התאריך:

תוכן

נושאים עיקריים: הצעה בדבר רכישת ציבור הפועלים בארץ לתנועת
החרות, פנייה אל מנחם בגין להקים קואליציה שתשאיר את מפא"י מחוץ
לממשלה (1949), הצעה לערוך מסע הסברה בקרב הנוער, צירוף חברים
למרכז, עניני ארגון ומינהלה, בקשות לתרומות והזמנות לארועים,
הזמנות לנאום באסיפות בחירות, עצומת חברי הסניפים לגבי מצב
התנועה בחיפה.