בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין, התכתבות עם סניפי תנועת החרות במרחב תל אביב-יפו

01.11.1948 - 11.03.1971

סימול התיק : פ 20 - 2/ 8

שייך לארכיון: בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין
סוג התאריך:

תוכן

נושאים עיקריים: צירוף חברים למרכז תנועת החרות, עניינים
ארגוניים ומנהלתיים, בקשות להקצבות כספים ותרומות, בקשות לתיאום
פגישות עם מנחם בגין, עניני בחירות, סכסוכים פנימיים בסניפים,
דיווחים על המתרחש בסניפים, הזמנות לארועים.

מילות מפתח