בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין, התכתבות עם מוסדות תנועת החרות

28.09.1948 - 10.01.1977

סימול התיק : פ 20 - 2/ 7

שייך לארכיון: בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין
סוג התאריך:

תוכן

התכתבות עם: אחדות ישראל, ברית נשים חרות בישראל, הועדה להרכבת
רשימת המועמדים לכנסת, הועדה לחינוך, המחלקה המוניציפלית, המחלקה
לעדות לא יהודיות, חברי הנהלת מרכז תנועת החרות, ועדת החמישה
לעניני בחירות, ועדת הביקורת העליונה, יוצאי רומניה, מחלקת
הארגון, מחלקת הגזברות, נשיאות המועצה הארצית, צעירי חרות, תא
המורים בתנועת החרות, תא הסטודנטים.
נושאים עיקריים: עניני מינהלה וארגון, תיאומי פגישות, בקשות סיוע
כספי, הכנות לבחירות מוניציפליות, הזמנות לישיבות, הדיון בהצעת
מצע לבחירות, בקשות אישיות, הקמת אופוזיציה פנימית בתוך התנועה,
דו"ח על בעיית הפער בחינוך בארץ, תחילת ההכנות לבחירות 1977,
בעיות הסניפים השונים, עצומה הקוראת למנחם בגין לשוב לעמוד בראש
התנועה, החלטות תא המורים הלאומיים לגבי המשבר בתנועת החרות,
מתן ייצוג לתא הסטודנטים בועידת התנועה השמינית, ערעור על תוצאות
הבחירות בצפון תל-אביב, החלטות מועצת תא הסטודנטים במרחב ת"א,
דו"ח מהתיעצות מוקדמת בין פעילי תנועת החרות מעדות המזרח לגבי
הבחירות לאסיפה המכוננת של מדינת ישראל, הצעות החלטה לגבי פרשת
לבון, זכרון דברים מישיבת הנהלת תנועת החרות בעניני מינהלה,
החלטות של תנועת החרות בנושאים ארגוניים של סיעת תכלת לבן.
כולל מסמכים באידיש.