בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין, התכתבות עם מוסדות הצה"ר וברית חרות הצה"ר בארץ ישראל

13.06.1948 - 01.01.1972

סימול התיק : פ 20 - 2/ 5

שייך לארכיון: בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין
סוג התאריך: משוער

תוכן

התכתבות עם ברית הצה"ר בשנים 1948-9 בנושא הקמת תנועת החרות,
והמו"מ לשם תיאום ואיחוד בין שתי התנועות. הצעות לתיאומים
והסכמים בין ברית הצה"ר ותנועת החרות. הסכם פעולה וזכרון דברים
בין התנועות לגבי שיתוף פעולה. החלטת ועידת הצה"ר על כך שתנועת
הצה"ר בא"י תתלכד עם תנועת החרות.
מכתב צבי קוליץ לגבי הצורך להמשיך ולקיים את ברית הצה"ר.
התכתבות עם ההנהלה העולמית של ברית חרות הצה"ר בשנים 1972-1959
בנושאי מינהלה וארגון, בקשות אישיות ממנחם בגין, הזמנות לכינוסים
וארועים. פעולות חרות-הצה"ר נגד הטלת כופר השכלה ע"י ברה"מ.
כולל מכתבים ברוסית, צרפתית ואידיש.