עם לוחם.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 88

שם המחבר: אליאסי שרית
שנה לועזית: 1979
שם המוסד : אוניברסיטת תל-אביב
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

תולדות הנסיון לשיתוף פעולה בין המחתרות במסגרת הגוף - עם לוחם.
הרקע להקמת עם לוחם, התארגנותו ופעולותיו הראשונות. כשלון התכנית
לחטיפת הנציב העליון וניתוק הקשרים בין אנשי ההגנה והפלמ"ח לבין
אנשי האצ"ל בפקודת הנהגת ההגנה.
העבודה מבוססת על עדויותיהם של יוסף אידלברג, ישראל ליברטובסקי,
חיה שטקלברג, עזרה זוהר, דב צסיס, אסף קורנברג, מתי מגד, שמואל
שורש, אליהו רביד, אליהו לנקין, זלמן לוינברג, אהרון בן עמי,
יגאל הורוביץ ומיכאל האפט.

מילות מפתח