ציונות ונוער בהונגריה בין שתי מלחמות העולם.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 86

שם המחבר: אייכלר חוה
שנה לועזית: 1982
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: דוקטורט

תוכן

תנועות הנוער הציוניות בהונגריה בין שתי מלחמות העולם: התנועה
הציונית בהונגריה. התנועה הרביזיוניסטית בהסתדרות הציונית
ההונגרית. התארגנות תנועות הנוער הציוניות בשנות העשרים, פרישת
הנוער הרביזיוניסטי מהתאחדות הנוער בהונגריה והקמת בית"ר הונגריה
בשנות השלושים, בשנים 1941-1938 וחלקה בהעפלה הרביזיוניסטית.
הארגון והאידאולוגיה של בית"ר הונגריה.