קורותיה של עליה ב' עד 1940.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 85

שם המחבר: פיקסלר צבי
שנה לועזית: 1980
שם המוסד : אוניברסיטת תל-אביב
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

ראשית ההעפלה המאורגנת. המוסד לעליה ב' של ההגנה. יחס ז'בוטינסקי
להעפלה. עלית אף על פי. תכנית עליה ג' להבאת עשרות אלפי עולים
תוך נחיתה מזוינת בחופי ארץ-ישראל. יחס ההנהגה הציונית להעפלה
הרביזיוניסטית.

מילות מפתח