צור הלל, התכתבות בין הלל צור, לטרון ואפריקה לבין שולמית צור, רמת טיומקין, חוברת, מכתבים

01.01.1939 - 31.12.1948

סימול התיק : פ 338 - 11

שייך לארכיון: צור הלל
סוג התאריך: משוער

תוכן

התכתבות בין הלל צור ממחנה המעצר בלטרון ובגלות אפריקה כן רעיתו שלומית צור וילדיהם ברמת טיומקין. חוברת בעריכת בנם, יעקב צור, נובמבר 2004.
בתיק גם: מכתב מאת הלל צור אל רעיתו שולמית (וילנה, 1939); תפריט שבועי שנכתב על ידי הלל צור במחנה מעצר לטרון או עתלית (1947 - 1948);
מכתב מאת ע.בן-עמי, ראש מועצת נתניה, אל לייטננט קולונל פייג' בנושא שחרור 12 העצורים (העתק, תרגום, 4.6.1948).

מילות מפתח