לח"י, חומר מתוך הארכיון לתולדות ההגנה

09.05.1941 - 25.09.1946

סימול התיק : כ 5 - 10/ 10

שייך לארכיון: לח"י
מצב החומר: סרוק

תוכן

דיווח על פגישת יצחק שדה עם אברהם שטרן לגבי יחסו לרביזיוניסטים
ועמדתו כלפי הנהגת הישוב. פרטים על התנהגותו של מורטון. מכתבים
מאליהו גולומב לנתן פרידמן-ילין לגבי פרסום מודעה של לח"י ובה
איום על שוטרים עבריים, ואזהרת לח"י שחידוש פעולותיו יגרום
לפעולות ההגנה נגדו.
סקירה על הצד הטכני של המחתרת- חשיבותה, מהותה ודרכי פעולתה.
הוראות פעולה טכניות מבצעיות.
עלונים פנימיים על המתרחש בישוב: בהגנה, באצ"ל, בממשלה ובמשטרה
הבריטית ובמחנה הערבי.