לח"י, AMERICAN FRIENDS OF FIGHTERS FOR FREEDOM OF ISRAEL ידידי לח"י בארה"ב - כרוזים, פרסומים

01.01.1947 - 31.12.1948

סימול התיק : כ 5 - 10/ 2

שייך לארכיון: לח"י
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

תוכן

כרוזים בנושא ביקורת על ממשלת ישראל הזמנית המחזיקה את חברי
לח"י במאסר, קריאה להילחם למען ארץ ישראל, קריאת לח"י לאיחוד
מיידי של כל הכוחות היהודים הלוחמים, מתן תרומה לועד ידידי לח"י
בארה"ב, רצח ברנדוט.
מכתב מאת נתן פרידמן-ילין המבקר את האוריינטציה הפרו-אמריקנית
של הממשלה וטוען שהיה עליה ליצור קשרים עם ברה"מ, את מדיניות
הכניעה של דוד בן גוריון וקובע את משימת הציונות האמריקאית לסייע
כספית, מדינית ובעזרת כח אדם ללוחמים בארץ ישראל.