לח"י, פעולות לח"י בחוץ לארץ - רשימות, קטעי עתונים (כולל משנת 1956)

06.11.1944 - 11.09.1947

סימול התיק : כ 5 - 10/ 1

שייך לארכיון: לח"י
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

תוכן

רשימה מאוחרת של פעולות אצ"ל ולח"י בחוץ לארץ.
מכתב של מהמשרד הארצישראלי של הסוכנות היהודית בטהראן אל המחלקה
המדינית בירושלים לגבי מכתב שהתקבל בצירות האמריקאית בטהראן מאת
ארגוני הפורשים על התחלת פעולות באיראן. העתק המכתב מאת ארגוני
הפורשים לגבי התחלת פעולות נגד הבריטים באיראן.
קטעי עתונים בנושא אזהרת הלח"י לבריטים כי פעולות הארגון יתרחבו
גם לבריטניה, שליחת מעטפת נפץ לארנסט בווין ולשרים אחרים בממשלה
הבריטית ופיצוץ מועדון משרד המושבות בלונדון.
כולל בצרפתית ואיטלקית.