אב"א אחימאיר.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 81

שם המחבר: אפל אסתר, וינקלר יהודית
שנה לועזית: 1981
שם המוסד : אוניברסיטת תל-אביב
סוג עבודת המחקר: לא מוגדר

תוכן

תולדות חייו של אב"א אחימאיר וגישתו הציונית. מדברי יוסף קלוזנר,
יוחנן באדר ומנחם בגין עליו. ראיונות עם מקורביו ובני משפחתו:
הרב משה סגל, בן-ציון נתניהו ויעקב ויוסף אחימאיר.