צור הלל, ימי הצריף, סיפורה של משפחת צור, 1936 - 1945, מאת יעקב צור, חוברת וכתבות על הספר

01.01.1936 - 01.06.2011

סימול התיק : פ 338 - 10

שייך לארכיון: צור הלל
סוג התאריך: משוער

תוכן

חוברת: סיפורם של הלל ושולמית צור שהתיישבו ברמת טיומקין, מסע המשפחה לריגה ושליחותו של הלל צור במסגרת האצ"ל לפולין,
מעצרו של הלל צור בלטרון והגלייתו לאפריקה.
נספח: סיפורה של משפחת שטין, משפחתו של הלל צור ושל משפחת סלוצקי, משפחתה של שולמית צור.
נכתב על ידי יעקב צור, אוקטובר 2003.
כתבות בעתונות
ומאמרים על ספרו של יעקב צור "ימי הצריף" שיצא לאור בהוצאת מכון זבוטינסקי ו"קווים" בשנת 2010