לח"י, עדויות

16.09.1940 - 30.09.1948

סימול התיק : כ 5 - 9/ 1

שייך לארכיון: לח"י
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

תוכן

עדות נתן ילין-פרידמן-מור על הקמת לח"י, מאבקם בבריטים, רדיפתם
ע"י השלטונות, רצח אברהם שטרן (יאיר), מבצעי לח"י, רצח הלורד
מוין, תנועת המרי, השתתפותו במלחמת העצמאות והוצאתו אל מחוץ
לחוק ע"י הממשלה הזמנית.
עדות משה ערמוני על פיצוץ גשר נעמן ע"י לח"י.
עדות יהודה בנארי על סיועו למציאת רוי פאראן.
עדות מתתיהו שמואלביץ על חטיפתו ומאסרו ע"י הבריטים ופעולות
לח"י. עדות ישראל אלדד על הקמת לח"י, עקרונותיו, יחסי אצ"ל
ולח"י ורצח ברנדוט. עדות יעקב בנאי על פעולות לח"י. עדות שלמה
יעקובי על הכרזת הלח"י כבלתי חוקי וישיבתו במעצר בשייך-מוניס.
ראיון בעתון עם יצחק שמיר על פעילותו במחתרת.