לח"י, פרסומים נגד לח"י (כולל מהשנים 1976-1975)

16.09.1940 - 30.09.1948

סימול התיק : כ 5 - 8/ 3

שייך לארכיון: לח"י
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

תוכן

כרוז של הנוער החלוצי בעקבות התנפלות חברי לח"י על מועדון השומר
הצעיר. מלח"י אל דחי - חוברת ביקורת על עקרונות ורעיונות לח"י.
מאמר תשובה של ישראל אלדד על ביקורת לגבי עקרונות ומטרות לח"י.
ביקורת נתן ילין-מור על סילוף אמיתות לגבי לח"י ע"י מתתיהו
שמואלביץ.