זאב ז'בוטינסקי והבעיה הערבית. (שני העתקים - בעברית וברוסית)

סימול עבודת המחקר : כ8 - 80

שם המחבר: קליינר ישראל
שנה לועזית: 1981
שם המוסד : מכון ז'בוטינסקי.
סוג עבודת המחקר: מחקר

תוכן

עמדותיו הבסיסיות של זאב ז'בוטינסקי בשאלת המדיניות הציונית כלפי
הבעיה הערבית: הצדק והמוסריות שבהקמת מדינה יהודית בארץ-ישראל.
הצורך בעליה המונית ומהירה (תכנית האבקואציה). מדיניות קיר
הברזל. זכויות הערבים כמיעוט במדינה היהודית שתוקם.