ז'בוטינסקי ובית"ר בשנות העיצוב.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 78

שם המחבר: שטיין-אשכנזי אסתר
שנה לועזית: 1981
שם המוסד : אין
סוג עבודת המחקר: לא מוגדר

תוכן

סקירת התפתחות בית"ר ויחסיה עם הצה"ר מבחינה אידאולוגית וארגונית
בשנים 1931-1923. הקמת בית"ר בלטביה, קבוצת מנורה, היווצרות הקשר
הארגוני עם הצה"ר והקמת בית"ר ארץ-ישראל. ההבדלים האידאולוגיים
והמעשיים בין שני הסניפים. גיבוש והתרחבות בית"ר בעקבות מאורעות
תרפ"ט, הידוק היחסים עם הצה"ר והקמת קרן תל-חי. היחסים בין חברי
בית"ר וזאב ז'בוטינסקי. בית"ר פולין בשנות השלושים.