על מה פרשה התנועה הרביזיוניסטית מן ההסתדרות הציונית?

סימול עבודת המחקר : כ8 - 77

שם המחבר: קנטור יאיר
שנה לועזית: 1980
שם המוסד : הוגש לתחרות הפרסים על שם רחל ולאו בלה, תשמ"א.
סוג עבודת המחקר: לא מוגדר

תוכן

ניתוח הגורמים שהוליכו לפרישת הצה"ר מההסתדרות הציונית. הויכוח
הפוליטי-אידאולוגי בין זאב ז'בוטינסקי וחיים ויצמן ובין הצה"ר
ותנועת הפועלים על הדרך המדינית, הבטחונית וההתיישבותית.
העימות בין התנועות על רקע ההבדל בגישתן החברתית: המוניזם, יחסי
הצה"ר והסתדרות העובדים הכללית, סכסוכי עבודה, הסכם בן-גוריון -
ז'בוטינסקי (הסכם העבודה). פרשת ארלוזרוב. הפרישה מההסתדרות
הציונית.