מול פני הגורל האכזר - ציונים לדמותו של זאב ז'בוטינסקי.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 76

שם המחבר: רביקוב יוסף
שנה לועזית: 1980
שם המוסד : הוגש לתחרות הפרסים על שם רחל ולאו בלה, תשמ"א.
סוג עבודת המחקר: לא מוגדר

תוכן

קוים לדמותו של זאב ז'בוטינסקי תוך סקירת פעילותו הרוחנית
והציונית. ז'בוטינסקי כעיתונאי, מתרגם, משורר ומרצה. כחבר בהנהלה
הציונית - המאבק להקמת גדודים עבריים ועבודתו בקרן היסוד.
התפטרותו מההנהלה הציונית. יסוד הצה"ר. ז'בוטינסקי בקונגרסים
הציוניים הי"ד, ט"ו וי"ז. הפרישה מההסתדרות הציונית. פעילותו
המדינית של ז'בוטינסקי לאחר הפרישה.