לח"י, מחוז ירושלים, תש"ח - חליפת מכתבים עם מפקדי ההגנה ועם אחרים

23.05.1948 - 25.08.1948

סימול התיק : כ 5 - 6/ 1

שייך לארכיון: לח"י
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

מכתב לח"י אל יצחק גרינבוים, שר הפנים, לגבי שיתוף הפעולה בין
לח"י להגנה במחוז ירושלים.
חליפת מכתבים עם ההגנה לגבי משלוח כוחות לקרבות ירושלים, מסירת
מידע מודיעיני, משלוח ציוד ותיאום פעולות.
מכתבי לח"י אל הנהלת הספקת המים בירושלים וחברת החשמל.