לח"י, הרצח ברחוב דיזנגוף 30 - חוברת (משנת 1944)

27.01.1942 - 27.01.1942

סימול התיק : כ 5 - 5/ 1

שייך לארכיון: לח"י
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

חוברת בנושא הפשיטה הבריטית על הדירה ברחוב דיזנגוף 30, הרצח של
זליג ז"ק ואברהם אמפר, פציעת משה סבוראי ויעקב לבשטיין, מהלך
משפטם, מאסר העולם שנגזר עליהם, הלקחים שיש להפיק מן הפרשה
וסקירות על חיי הנרצחים.