לח"י, משפט ראשי לח"י בפרשת ההתנקשות ברוזן ברנדוט - קטעי עתונים

17.09.1948 - 31.12.1948

סימול התיק : כ 5 - 4/ 11/ 2

שייך לארכיון: לח"י
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

כ5 -4_11_2.PDF הורדת קובץ

תוכן

כתבות בנושא ההתנקשות ברוזן ברנדוט, חיפושי הצבא אחר המבצעים,
מעצר רבים מחברי לח"י והחרמת ציודם ונשקם, התפרקות לח"י בירושלים
והצטרפותו לצה"ל, התגובות לרצח בעולם, בריחת עצורי לח"י מכלא
יפו, האשמת נתן פרידמן ילין מור ומתתיהו שמואלביץ, הדו"ח של
ברנדוט למזכ"ל האו"ם לגבי שתי ההפוגות, איסור על המשך פעילות
ארגון לח"י, דיווחים על מהלך משפט מנהיגי לח"י, עדויות הנאשמים.
כולל עתונים בצרפתית.