לח"י, משפט ראשי לח"י בפרשת ההתנקשות ברוזן ברנדוט - מכתבים

17.09.1948 - 01.02.1949

סימול התיק : כ 5 - 4/ 11/ 1

שייך לארכיון: לח"י
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

כ5 -4_11_1.PDF הורדת קובץ

תוכן

התכתבות עורך הדין מקס זליגמן עם רמטכ"ל צה"ל, התובע הצבאי,
ראש מטה המשטרה הצבאית ונשיא בית הדין הצבאי המיוחד בנושא
התמשכות המשפט נגד נתן פרידמן ילין מור ומתתיהו שמואלביץ, בקשה
לבקרם, לשפר את תנאי מאסרם ולשחררם בערבות עד תום המשפט.
פניית עקיבא ברון לבג"צ בבקשה למתן צו על תנאי נגד הממשלה
הזמנית לנמק מדוע לא תבוטל הפקודה המכריזה על תנועת לח"י כעל
ארגון טרוריסטי.