לח"י, מעצרים ומשפטים של חברי לח"י - כתבות, עדויות ומודעות של המשטרה

03.02.1942 - 15.12.1948

סימול התיק : כ 5 - 4/ 9

שייך לארכיון: לח"י
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

מודעות מבוקשים של המשטרה. הנאשמים מאשימים- חוברת בנושא משפטים
של חברי לח"י והצהרותיהם.
אוסף נאומי הגנה בפני בתי דין - HOW CAN WE REMAIN SILENT ?
צבאיים בארץ ישראל.
כתבות בעתונות בנושא משפטים של חברי לח"י שנאשמו בהחזקת נשק,
משפטו וגזר דינו של מתתיהו שמואלביץ והוצאת צו על תנאי לשחרור
צעיר חבר לח"י מלטרון.
מעצר חילת ושני צעירים החשודים בהשתייכות ללח"י. תזכיר בנושא
החזקת חברי לח"י במעצר, היחס כלפיהם ועתיד התנועה.